Biomarkers ในเลือดช่วยทำนายผลลัพธ์หลังจากได้รับบาดเจ็บที่สมองบาดแผล

การศึกษาที่ได้รับทุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติพบว่าไบโอมาร์คเกอร์ในเลือดในวันที่ได้รับบาดเจ็บที่สมอง (TBI) สามารถทำนายความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการเสียชีวิตหรือความพิการอย่างรุนแรงในอีกหกเดือนต่อมา การวัดค่า biomarkers เหล่านี้อาจช่วยให้สามารถประเมินการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยหลัง TBI ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตามผลที่เผยแพร่ในวันนี้ใน Lancet Neurology นักวิจัยที่มี Transforming Research and Clinical Knowledge in TBI (...