Airbnb ให้บริการที่พักฟรีแก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครน

บริษัทหวังว่าจะช่วยผู้คนอย่างน้อย 100,000 คนในการหาที่พักชั่วคราว ขณะที่ชาวยูเครนมากกว่า500,000 คน ต้องหลบหนีจากบ้านของพวกเขาเนื่องจากการรุกรานของรัสเซีย หลายคนจึงต้องการที่พักพิงชั่วคราว เพื่อจัดการกับวิกฤตที่อยู่อาศัยที่อาจเกิดขึ้น Airbnb และ airbnb.org เสนอที่พักระยะสั้นฟรีสำหรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครน 100,000 คน Airbnb ร่วมมือกับองค์กรด้านมนุษยธรรมCAREคณะกรรมการช่วยเหลือระหว่างประเทศและHIASซึ่งให้การสนับสนุนและการตั้งถิ่นฐานใหม่สำหรับผู้ลี้ภัยทั่วโลก ผู้นำของบริษัทยังได้ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โปแลนด์ เยอรมนี และฮังการี เพื่อช่วยสนับสนุนความพยายามของพวกเขาในการย้ายถิ่นฐานของชาวยูเครน พวกเขากำลังแนะนำผู้ลี้ภัยไปยังสำนักงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม บริษัทให้เช่าที่พักแห่งนี้เข้าร่วมออนไลน์ หลายแห่ง...